पल्लो घरको कोठासम्म फोटो खिच्ने क्यामरा भएको हुवावे फोन
एजेन्सी काठमाडौं, वैशाख २