फेसबुकद्वारा दशौँ हजार एप्स निलम्बन
एजेन्सी मेन्लो पार्क, अमेरिका,  असोज ५