ड्रोनबाट कोरोना परीक्षण किट व्यक्तिको घरसम्मै पुर्‍याउँदै वालमार्ट !