रुढिवादी चित्रण भएका फिल्ममा डिज्नीले राख्यो चेतावनी सन्देश
एजेन्सी असोज ३०