यस्तो डिजाइनको साथ आउनेछ म्याक–प्रो र आइम्याक 
एजेन्सी क्यालिफोर्निया, फागुन १३