सामानलाई जीवाणुरहित बनाउन गोदरेजको भाईरोसिल्ड उपयोगी 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख २१