मृत्यु भएको मान्छेको फेसबुक के हुन्छ?

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ १२