चिरायु अस्पतालमा अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं साउन १२