यस्तो छ काठमाडौं महानगरले निर्धारण गरेको घर–जग्गा कर
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, आसर १०