रुपन्देहीका व्यवसायीद्वारा विरोधका कार्यक्रम स्थगित