२२ करोड लगानीमा यसरी बन्दैछ बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बधशाला
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन १