मेरी स्टोप्स् नेपालकी लक्ष्मीलाई बिल गेट्स्द्वारा ७ हिरोजमध्ये एक उपमा   
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असोज २७