भारतबाट भित्रिने बासी माछा नेपालीभन्दा बिक्छन् धेरै!
भगवती पाण्डे बुटवल, मंसिर १८