‘बुवाले पैताला खियाएर घर-घरमै सामान पुर्‍याउनु भयो, त्यही मेरा लागि प्रेरणा भयो’