कुर्था-जयनगर रेल सञ्चालन गर्न कानूनको अभाव
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत २७