कोभिड-१९ को सामना गर्न कोकाकोलाले सहयोग गर्ने 
सेतोपाटी संवाददाता  काठमाडौं, वैशाख २१