२४ वर्षीय सुरजले दस हजारमा सुरू गरेको कपडा ब्रान्ड 'फाइब्रो'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार २