गलत डिजाइनमा बनेको आठ लेनको रिङरोड
 केशव शर्मा र कल्पना अधिकारी सुवेदी
केशव शर्मा र कल्पना अधिकारी सुवेदी