नेम्वाङज्यू, तपाईंलाई म के भनेर सम्बोधन गरौं?
अमित ढकाल काठमाडौं, पुस ६