'प्रकाश, तिम्रो प्यारो छोरा प्रणवले मलाई पटकपटक रूवाउँछ'
प्रकाश शिलवाल काठमाडौं, पुस १९