कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश पाँच अगाडिः मुख्यमन्त्री पोखरेल
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख ३०