गृहमन्त्रीद्वारा तातोपानी नाका निरीक्षण
सेतोपाटी चौतारा, जेठ १२