आठै जिल्लामा दलित छात्रावास बनाउँदै प्रदेश–२ सरकार
सेतोपाटी लहान, जेठ १८