सैनामैना नगरपालिकाको नीति-कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता
भगवती पाण्डे बुटवल, असार ५