गाउँपालिकाको सेवासुविधा रकम कटाएर विपद् व्यवस्थापन कोष
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १०