चन्द सूमहका दुई कार्यकर्ता पक्राउ
सेतोपाटी स्याङ्जा, साउन २४