‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन हुन नसक्दा दण्डहीनता बढ्यो’
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन २७