प्रदेश ५ को विकासमा बजेट अभाव हुन दिइन्नः पोखरेल
नारायण खड्का दाङ, भदौ १