सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न रमण श्रेष्ठद्वारा अस्वीकार
बिनु सुवेदी काठमाडौं, भदौ ४