श्रीलंकामा भाइ राष्ट्रपति, दाइ प्रधानमन्त्री
एजेन्सी कोलोम्बो, मंसिर ४