गाउँ यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका  
रासस कालिकोट, माघ १६