वामदेव गौतम बने नेकपा उपाध्यक्ष
सन्जिब बगाले काठमाडौं, माघ १९