चीनले नेपालीलाई आरामसँग राखेको छ, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन: प्रधानमन्त्री
सन्जिब बगाले काठमाडौं, माघ १९