गोकुल बाँस्कोटाको अदालत जाने बठ्याइँ
मनोज सत्याल काठमाडौं, फागुन १६