वामदेव र खतिवडा दुबैलाई तत्काल राष्ट्रिय सभामा नपठाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन १७