प्रधानमन्त्रीले ११ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत २५