चेक गणतन्त्रद्वारा दुई रूसी कुटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन
एजेन्सी प्राग, चेक गणतन्त्र, जेठ २४