संसदीय समितिका बैठक रोक्न सदस्यको माग, सचिवालय भने थोरै बैठक गराउने पक्षमा