लिदीको बस्ती स्थानान्तरण गरिन्छ: गृहमन्त्री
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन ३१