‘कति दिन सडक धाउने? हाम्रो घर भत्काउनेहरूसँग पावर छ, हामी केही गर्न सक्दैनौं’
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १८
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १८