कर्णालीमा संक्रमित व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिइने
सेतोपाटी कर्णाली, वैशाख ७