नेपाल प्रहरीमा तीन एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा एआइजी राख्ने प्रस्ताव

खिलानाथ ढकाल

काठमाडौं, माघ ४