गण्डकीको मन्त्रिपरिषदले पायो पूर्णता, कसलाई कुन मन्त्रालय?