Ncit
Ncit
Royal
Royal

उपराष्ट्रपतिको मतदानमा को-को भए अनुपस्थित?

British
British
सेतोपाटी

सेतोपाटी

काठमाडौं, चैत ३
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner