मापसे जाँचका नायक गणेश राई कोपभाजनमा उनलाई फ्याँकेर सुशील र वामदेवले 'समावेशी'को कुरा गर्न सुहाउँला?
किरण भण्डारी