दुई उपमहानगरपालिका हुने नेपालको एउटै जिल्ला सुनसरी इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका घोषित
हिमाल दाहाल