राजकीय सम्मानका साथ थापाको अन्त्येष्टी
प्रकाश लामा