संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ यहाँ कसैले सेटिङको कुरा उठाउनु भयो। यो के भनेको मलाई थाहा छैन।अनुभवै छैन कसरी यो मिलाउने?
शोभा शर्मा