सप्तरी नियन्त्रणबाहिर, कर्फ्यु उल्लंघन
खिलानाथ ढकाल