पेट्रो चाइनासँग प्राविधिक कुरा मिल्यो, करको विषयमा निर्णय हुन नसक्दा सम्झौता अझै अन्योलमाके गर्दै छ निगम टोली चीनमा?
उत्तम काप्री